Uudised

Lapsevanemate küsitlus 2018

Hea lapsevanem! Palume Teil osaleda Ülenurme Gümnaasiumi lapsevanemate rahuloluküsitluses. 

Loe edasi
3. klasside maakondliku võistlusmängu tublid tulemused

09. mail leidis Ülenurmes aset kõiki õpioskusi haarav 3. klasside maakondlik võistlusmäng, millest võttis osa 18 kooli. Ülenurme Gümnaasiumi I…

Loe edasi
Töökuulutus

Seoses õpilaste arvu suurenemisega kuulutab Ülenurme Gümnaasium välja konkursi järgmiste (1,0) ametikohtade täitmiseks: inglise keel kehaline kasvatus klassiõpetaja väikeklassi õpetaja pikapäevarühma õpetaja tööle…

Loe edasi