Sport

Ülenurme Gümnaasiumist on sirgunud mitmeid Eesti ja ka maailmatasemel sportlaseid ning ka hetkel õpib meil mitmeid tulevikutähti!

Ülenurme Gümnaasium pakub väga mitmekülgseid sportimise võimalusi nii oma õpilastele kui külalistele. Lisaks täismõõtmetes staadionile on spordihoones suur pallimängude saal korvpalli ja võrkpalli platsiga, maadlus- ja võimlemissaal, jõusaal ning lasketiir. Siia lisanduvad võimalused ka Tõrvandis spordiplatsi, saali ja noortekeskuse ruumide näol. Lisaks koolitundidele ja huviringidele on õhtustel aegadel võimalik ruume kasutada ka vallaelanikel ja teistelgi.

Kambja Kultuur ja Sport spordiobjektide hinnakiri (Kambja vallavalitsuse 08.02.2023 korraldus nr 1632 lisa 1)

Spordiringid 2023/2024. õppeaastal

Spordijuht: Kaspar Koolman kaspar.koolman@yle.edu.ee, tel. 55659425