Sport

Ülenurme Gümnaasiumist on sirgunud mitmeid Eesti ja ka maailmatasemel sportlaseid ning ka hetkel õpib meil mitmeid tulevikutähti!

Ülenurme Gümnaasium pakub väga mitmekülgseid sportimise võimalusi nii oma õpilastele kui külalistele. Lisaks täismõõtmetes staadionile on spordihoones suur pallimängude saal korvpalli ja võrkpalli platsiga, maadlus- ja võimlemissaal, jõusaal ning lasketiir. Siia lisanduvad võimalused ka Tõrvandis spordiplatsi, saali ja noortekeskuse ruumide näol. Lisaks koolitundidele ja huviringidele on õhtustel aegadel võimalik ruume kasutada ka vallaelanikel ja teistelgi.

Spordibaaside hinnakiri (Alus: Kambja Vallavalitsuse korraldus 26.08.2021 nr 3286)

Spordihuviringid september-november 2022

Spordijuht: Kaspar Koolman kaspar.koolman@yle.edu.ee