“Pilk viikingiaega”

23. septembril toimub gümnaasiumiõpilastele  projektipäev “Pilk viikingiaega”.  Üritused viiakse läbi Kassinurme muinaslinnuses.

Projekti eesmärgiks on: meeskonnatöö ja ausa võitluse reeglite täitmise abil tutvustada 11. -12. saj viikingiaega Eestis. Toetada kooliprogrammis käsitletavaid teemasid Eesti muinasajast ja varakeskaegsest Euroopast. Projekt annab võimaluse mõista kultuuriliste eripärade kujunemist ja võimaldab suurendada õpilaste empaataivõimet ja tolerantsi.

Projekti rahastab Tartumaa  Noortekogu Noortefond ja Tartumaa arendusselts.