Õpilaspilet

Alates 01.09.2018.a omavad Ülenurme Gümnaasiumi õpilased kiibiga e-õpilaspiletit, mis on seotud bussisõidukaardiga.
Kaart kehtib elektrooniliselt 3 õppeaastat ning visuaalselt ühe õppeaasta – kaardile kleebitakse iga õppeaasta alguses kehtivusaega tähistav kleebis ja kaart kehtib kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini.
Kiibiga e-õpilaspiletit on võimalik kasutada ka sõidukaardina ühissõidukites (ühiskaardi asemel). Selleks tuleb kaart pilet.ee leheküljel sõidukaardiks registreerida.

Õpilaspiletiga saab ka laenutada raamatuid kooli raamatukogust.

Esmakordne kaart on õpilasele tasuta, asenduskaart (kaotamise/murdumise korral) maksab 3,5 eurot (https://eduid.ee/login).
Kui kaart mingil põhjusel lakkab töötamast, tuleb esitada koolile avaldus asenduskaardi taotlemiseks.
Muu täiendav õpilaspileti info: susan.sasorin@yle.edu.ee.

PS! Kui õpilaspileti 3-aastane kehtivusaeg hakkab läbi saama, teavitatakse lapsevanemat Stuudiumi teel ning seejärel tuleb lapsevanemal tellida uus õpilaspilet https://eduid.ee/login keskkonnas, kus saab värskendada ka õpilaspiletil olevat dokumendifotot. Kehtivusaja lõppemisel on samuti õpilasele õpilaspilet tasuta.

Kui õpilaspilet on kadunud:
Ülenurme Gümnaasiumi kodukord §13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

(1) Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.
(2) Õpilaspilet väljastatakse tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
(3) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.
(4) Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või õpilase esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti asenduskaardi väljastamiseks vastavalt Eesti Üliõpilaskondade Liidu EduId kaardihaldussüsteemi (www.edu.id.ee) kehtestatud juhendi ja hinnakirja alusel.