Arengukava 2024-2029

Ülenurme Gümnaasiumi 2024-2029 ARENGUKAVA Riigi Teatajas, vastu võetud 03.03.2024. a.