Ühisväärtused

  • tervis ja terviseedenduslik töö kooli kogukonnas
  • sallivus ja koostöö
  • ettevõtlikkus