Hoolekogu

Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord
(Kambja Vallavalitsuse 13.09.2018 määrus nr 20)

Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu 2023/2024. õa:

Esimees Varpo Vare

Aseesimees Brit Mesipuu

Sekretär Karin Peda

EesnimiPerekonnanimikeda esindabtelefone-mail
1BritMesipuulastevanemate esindaja (põhikool)brit@milos.ee 
2AimarKivirüütlastevanemate esindaja (põhikool)aimar.kiviryyt@hotmail.com
3LemmoJonukslastevanemate esindaja (põhikool) Lemmo.Jonuks@gmail.com
4VarpoVarelastevanemate esindaja (gümnaasium)51921838varpo.vare@mail.ee
5KarinPedaõpetajate esindaja (gümnaasium)karin@yle.edu.ee
6TuuliTohuõpetajate esindaja (põhikool)tuuli.tohu@yle.edu.ee
7TriinSarnitkooli vilistlaste esindajatriin.sarnit@hotmail.com 
8KadriTürnakooli toetava organisatsiooni esindajakadri.turna@memu.ee
9GrettaNikolajevaõpilasesinduse esindajagretta.nikolajeva@gmail.com
10LiisRosinkooli pidaja esindajaliis.rosin@kambja.ee

Kambja Vallavalitsuse korraldus 11.09.2020 nr 2149

Hoolekogu koosoleku protokoll 01.03.2021 nr.1-3/55
lisa nr.1
lisa nr.2
lisa nr.3
lisa nr.4
lisa nr.5

Hoolekogu koosoleku protokoll 25.05.2022 nr 1-3/56

Hoolekogu koosoleku protokoll 15.11.2022 nr 1-3/59

Hoolekogu koosoleku protokoll 14.12.2022 nr 1-3/60

Hoolekogu koosoleku protokoll 19.01.2023 nr 1-3/61

Hoolekogu koosoleku protokoll 17.04.2023 nr 1-3/62

Hoolekogu koosoleku protokoll 20.11.2023 nr 1-3/64