Üldinfo

Ülenurme Gümnaasium

Kooli moto: „Õpi ja arene“.

Ühisväärtused: tervis ja terviseedenduslik töö koolikogukonnas, sallivus ja koostöö, ettevõtlikkus.

Ülenurme Gümnaasium on Reola 8-kl. Kooli (1961) ja 1984. aastal valminud uue 350 õpilasele ehitatud Ülenurme Keskkooli otsene järglane. 1994. aastast kannab kool Ülenurme Gümnaasiumi nime ja sellest aastast alates on koolikollektiivi ühisväärtuseks ka tervis ja terviseedenduslik töö.

Aastast 2002 juhib kooli direktor Olev Saluveer. 2021 sügisest on Ülenurme Gümnaasiumis 1194  õpilast, üle 90 õpetaja ning üle 10 koolitöötaja.

Aastal 2010 alustati kooli juurdeehituse esimest etappi, mille käigus parandati oluliselt õpikeskkonda. Teise etapi käigus valmis 2017. aastal gümnaasiumi uus tiib, milles 2018. aasta algusest paiknevad 1.-5. klassid.

Ülenurme Gümnaasiumi kompleksi kuulub täismõõtmetega staadion ja spordihoone koos  litsentseeritud lasketiiruga. Koolile kuulub ka Tõrvandi kaarhallis asuv spordihoone. Kool sai Eesti Õpetajate Liidu korraldatud võistlusel tiitli „Eesti kauneim kool 2001“. 1990. aastal algatas ÜG IV lend traditsiooni „Igale lennule oma puu“, et koolimaja ümbrus kujuneks kauniks metsapargiks. Traditsioon on jätkunud, kuid ruumipuudusel ei ole võimalik enam puid-põõsaid istutada ja 32. ja 33. lend kinkisid kooli õuealale kaunid pingid.

Gümnaasiumis on 4 õppesuunda: humanitaar-, reaal-, loodus- ja spordisuund; põhikoolis on 2 õppesuunda: muusika- ja spordi-terviseedenduslik suund.

Ülenurme Gümnaasiumil on omad väljakujunenud traditsioonid: iga-aastased võimlemis- ja muusikapeod, spordilaagrid, rahvusvahelised nelja kooli kohtumised, osavõtt rahvusvahelistest kooliolümpiamängudest, koostöö rahvusvahelise Pierre de Coubertini koolide võrgustikuga, tegevus UNESCO ühendkoolide võrgustikus (alates 2011) ja tervist edendavate koolide võrgustikus (alates 1993). Koolis on kombineeritud saavutussport ja õppetöö, meie koostööpartnerid on Tartu Ülikool, Eesti Korvpalliliit, Eesti Lennuakadeemia ja Eesti Põllumajandusmuuseum.  Ülenurme Gümnaasiumi õpilased on kuuel korral võitnud õiguse osaleda Europarlamendi töös Strasbourgis.

2008. aastast teeme koostööd programmiga „Noored Kooli“. Tartu Ülikooli pedagoogilise praktika baasiks on Ülenurme Gümnaasium olnud 1984. aastast alates.

Ülenurme Gümnaasiumis on kaks muuseumi: kooliajaloomuuseum ja raadiomuuseum. Regulaarselt ilmub kooli almanahh „Aja märgid“. Koolis töötab tervisenõukogu, mille eestvedamisel liitus Ülenurme Gümnaasium 2015. aastal ennetustegevusliku kiusamisvaba kooli programmiga.

Koostööd tehakse ka Ülenurme Muusikakooliga. XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“ 2018. aastal osales Ülenurme Gümnaasiumist viis koori, XXVII laulupeol osales kolm koori.

2019. aastal täitus Ülenurme Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös 10 aastat.

Gümnaasium on 2019. aastast liitunud ka Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Pakume kooli õpilastele ja töötajatele võimalust kehaliseks aktiivsuseks vahetundides ja sportlikke huviringe.

2019. aasta märtsis ühines Ülenurme Gümnaasium programmiga Ettevõtlik Kool. Ettevõtlik Kool on koondnimetus kaasavale õpimetoodikale, toob kooli rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Muusikakooli kodulehekülg: www.muusikakool.net

Laulustuudio kodulehekülg:  www.laulustuudio.ee

E-mail: ylle@muusikakool.net