Vanematekogu

Ülenurme Gümnaasiumi vanematekogu (VK) loodi lastevanemate eestvedamisel 2022. aasta jaanuaris. VK tegevuse eesmärgiks on anda panus koolielu arendamisse ja mitme­kesistamisse. Vanematekogu ei tohiks segi ajada hoolekoguga. Lastevanematele pakub VK võimalust oma lapse arenguteel olulises etapis kaasa lüüa: olla koolis toimuvaga paremini kursis ning toetada kooli ja kodu koostööd, olla üksteisele usaldus­väärseks partneriks.

Vanematekogusse kuulumine on vabatahtlik ning koguga saab liituda igal ajal kogu õppe­aasta vältel. Seetõttu on VK liikmete arv muutuv, kuid eesmärgiks on kaasata sellesse vähemalt iga lennu, ideaalis iga klassikollektiivi lastevanemate esindaja. See tagaks parema infovahetuse klassi tasandil. VK liikmed kohtuvad regulaarselt, et ühiselt lastevanemate jaoks olulisi teemasid tõstatada, lahendusi ja ideid välja pakkuda, infot vahendada ning erinevate ürituste korraldamisel koolile tuge pakkuda või ise midagi otsast lõpuni ära teha.

Vanematekogu tegutsemispõhimõtted on:

  • kaasatus
  • avatus
  • läbipaistvus
  • lahenduskesksus

Infovahetuse edendamiseks kõikide lastevanematega on VK loonud Facebooki grupi „Ülenurme Gümnaasiumi lapsevanemad”. Kõiki lapsevanemad on oodatud sellega liituma!

Kui soovid Ülenurme Gümnaasiumi vanematekogu tegemiste kohta lähemalt uurida, siis anna endast märku aadressil yg.vanematekogu@gmail.com. Kui soovid vanematekoguga liituda, siis saad enda andmed ja liitumise ajendi kirja panna siin: https://forms.gle/sYwLoFoRon1WsLSG7