Tööpakkumised

Vabad ametikohad:

Seoses õpilaste arvu kiire kasvuga kuulutab Ülenurme Gümnaasium välja konkursid järgmiste ametikohtade (1,0) täitmiseks alates 24.08.2023:

  • Eripedagoog-õpiabi õpetaja
  • Psühholoog
  • Eriklassiõpetaja
  • Matemaatikaõpetaja
  • Muusikaõpetaja (võimalusel koorijuhtimine)
  • Poiste tööõpetuse õpetaja
  • Inglise keele õpetaja
  • Haridustehnoloog-arvutiõpetaja

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 16.04.2023 kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonidel 7415 650, 7502 620.