Tööpakkumised

Ülenurme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 26.08.2024:

  • Eriklassi õpetaja (1,0)
  • Vene keele õpetaja (1,0)
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)
  • Inglise keele õpetaja asenduskoht (1,0)
  • Loodusainete õpetaja (geograafia, bioloogia, keemia) (0,5)
  • Haridustehnoloog (1,0)
  • Sekretär-logistik (1,0)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 30.05.2024 kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonidel 7415 650, 7502 622.