Reaal

Reaalsuund

Põhirõhk seatud matemaatika, füüsika ja informaatika süvendatud õpetamisele.

Valikkursused:

  • Majandusmatemaatika
  • Joonestamine
  • Programmeerimine (soovikorral ka e-õpe)
  • Füüsika praktikum
  • Ettevõtlusõpetus
  • Arvutiõpetus
  • Filosoofia
  • Riigikaitseõpetus