Avalduste vormid

Huvi -, aine- ja spordiringide avaldused saatke täidetult ringijuhile ning huvijuhile marit.rauk@yle.edu.ee

Bussiooterühma ja toitlustamise avaldus leili@yle.edu.ee

Kooli astumise avaldus kool@yle.edu.ee

Rendikapi avaldus

Koolist lahkumise avaldus (täidab alaealise õpilase lapsevanem)

Koolist lahkumise avaldus (täidab täisealine vähemalt 18 aastane õpilane)

Õppetööst vabastamine – võistlused, reis jms (esitada vähemalt 1 nädal enne soovitava vabastusperioodi algust)

Ringkäiguleht

Huviringi astumise avaldus

Spordimeisterlikkuse tõend (pdf)

Uurimistöö avaldus

Stipendiumi avaldus

Lähetuskorraldus

Bussiooterühma avaldus

Bussiooterühma toitlustamise avaldus

Duplikaadi taotlemise info (avaldus SIIN)

Õpilaspileti asenduskaardi avaldus

Vastuvõtu avaldused (eelkool ning 1-12kl) SIIN