Bussiinfo

Alates 01.09.2018.a omavad Ülenurme Gümnaasiumi õpilased kiibiga e-õpilaspiletit, mis on seotud bussisõidukaardiga.

Kaart kehtib elektrooniliselt 3 õppeaastat ning visuaalselt ühe õppeaasta – kaardile kleebitakse iga õppeaasta alguses kehtivusaega tähistav kleebis ja kaart kehtib kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini.

Kiibiga e-õpilaspiletit on võimalik kasutada ka sõidukaardina ühissõidukites (Ühiskaardi asemel). Selleks tuleb kaart pilet.ee leheküljel sõidukaardiks registreerida.

Esmakordne kaart on õpilasele tasuta, asenduskaart maksab 3 eurot (tasumine minukool.ee keskkonnas).

Kui kaart mingil põhjusel lakkab töötamast, tuleb esitada koolile avaldus asenduskaardi taotlemiseks.

Muu täiendav õpilaspileti info: susan.sasorin@yle.edu.ee.

********************************************************

Tartumaa maakonnaliinide kohta leiab informatsiooni: www.peatus.ee .

www.peatus.ee otsingumootorisse “Maakonnaliinid” tuleb lisada vastav maakond (“Tartumaa”) ja otsitava liini number.

Ülenurme Gümnaasiumi peatuse nimi on Gümnaasiumi

*********************************************************

Bussiliinide info Kambja valla kodulehel https://www.kambja.ee/bussiliinid

Kommertsliinil nr 37 Vallavalitsuse sõidusoodustused ei kehti ! Marsruutliini informatsioon: www.peatus.ee või http://www.automen.ee/et/tartu .

*********************************************************

Kui õpilaspilet on kadunud:
Ülenurme Gümnaasiumi kodukord §13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

(1) Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.
(2) Õpilaspilet väljastatakse tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
(3) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.
(4) Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või õpilase esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti asenduskaardi väljastamiseks vastavalt Eesti Üliõpilaskondade Liidu MinuKool kaardihaldussüsteemi (www.minukool.ee) kehtestatud juhendi ja hinnakirja alusel.