Humanitaar

Humanitaarsuund

Eesmärgiks on süvendatud üldkultuuriliste teadmiste pakkumine.

Valikkursused:

 • Meedia praktiline kursus
 • Meedia
 • Kirjandus ja müüt
 • Stilistika
 • Draama ja teater
 • Maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Lääne-Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide ajalugu XX sajandil
 • Psühholoogia
 • Filosoofia
 • Riigikaitseõpetus