TÜ teaduskool

Teaduskoolist

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldatakse süstemaatilist õpet üle Eesti. Tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Ülenurme Gümnaasium tasub oma õpilaste valitud Teaduskooli kursused, kuid kursus(t)e mittesooritamisel või katkestamisel tuleb õpilasel kursus(t)e maksumus tagastada Kambja Vallavalitsusele.

Teaduskooli lehel registreerudes tuleb valida maksjaks juriidiline isik (Ülenurme Gümnaasium, reg.kood 75007439, Tartu mnt.5, Kambja, kool@yle.edu.ee).

Teaduskooli tasuliste kurus(t)ele registreerumise kohta palume teada anda kindlasti ka koolile (klassijuhatajale ja/või sekretariaati), millejärel saadetakse/antakse õpilasele vastav leping. Allkirjastatud leping kinnitab kursusel osalemise!

Teaduskool:

  • Pakub 7.-12. klasside õpilastele kursusi keemiast, füüsikast, bioloogiast, matemaatikast, informaatikast, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast.
  • Korraldab üle-eestilisi olümpiaade ja ainevõistlusi.
  • Pakub koolidele võimalust tellida oma õpilastele füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid ja uurimislabori programmi.
  • Õpetajad saavad kasutada teaduskooli kõrgetasemelisi ja kvaliteetseid õppematerjale õppetöö läbiviimisel.
  • Aitab leida asjatundlikke juhendajaid iseseisvate uurimustööde läbiviimiseks.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused õpilastele SIIN