Lisa kursused

Teaduskooli kursused

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldatakse süstemaatilist õpet üle Eesti. Tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Ülenurme Gümnaasium tasub oma õpilaste valitud Teaduskooli kursused, kuid kursus(t)e mittesooritamisel või katkestamisel tuleb õpilasel kursus(t)e maksumus tagastada Kambja Vallavalitsusele.

Teaduskooli lehel peab õpilane end (või lapsevanem õpilase) registreerima! Registreerudes tuleb valida maksjaks juriidiline isik (Ülenurme Gümnaasium, reg.kood 75007439, Tartu mnt.5, Kambja, kool@yle.edu.ee).

Teaduskooli tasulis(t)e kurus(t)ele registreerumise kohta palume teada anda kindlasti ka koolile (klassijuhatajale ja/või aineõpetajale). Iga tasulise Teaduskooli kursusel osalemise kohta tuleb lapsevanemal täita leping ning allkirjastatult kooli saata või tuua. Leping kinnitab kursusel osalemise!

Kursused algavad üldjuhul oktoobri teisel nädalal ning lõppevad aprillis.

Teaduskool:

  • Pakub 7.-12. klasside õpilastele kursusi keemiast, füüsikast, bioloogiast, matemaatikast, informaatikast, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast.
  • Korraldab üle-eestilisi olümpiaade ja ainevõistlusi.
  • Pakub koolidele võimalust tellida oma õpilastele füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid ja uurimislabori programmi.
  • Õpetajad saavad kasutada teaduskooli kõrgetasemelisi ja kvaliteetseid õppematerjale õppetöö läbiviimisel.
  • Aitab leida asjatundlikke juhendajaid iseseisvate uurimustööde läbiviimiseks.

Tartu Ülikooli teaduskooli kursused õpilastele SIIN

Leping SIIN

*****************************************************

Edumus Schooli kursused

Edumus Schooli kursustest saavad osa võtta kõikide Eesti (ja ka teiste riikide) põhi- ja keskkoolide ning kutsekoolide õpilased. Ülenurme Gümnaasium pakub oma kooli õpilasele ühte Edumuse kursust ühe õppeaasta kohta, eeldusel, et seda kursust või ainet kool juba ei paku!

Edumuse kurusele registreerumise kohta palume täisealisel õpilasel või alaealise õpilase lapsevanemal täita ja allkirjastada leping. Leping kinnitab kursusel osalemise!

Edumuse konto loomine SIIN

Kursused SIIN

Leping SIIN