Tunnustamine

Ülenurme Gümnaasiumi kodukord (§ 5)

§ 5. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul.

(1) Ülenurme Gümnaasium tunnustab oma õpilasi nii õppetöö kui sportlike saavutuste, koolivälise aktiivsuse ning kooli esindamise eest.

(2) Tunnustamise viisid:
1) õpetaja suuline kiitus;
2) õpetaja kirjalik tänu või kiitus Stuudiumis;
3) direktori käskkirjaline tunnustus;
4) kiitus- või tänukiri;
5) parimate ainetundjate tunnustamine;
6) aasta sportlase valimine;
7) ühekordne rahaline preemia väljapaistvate tulemuste või heategevuse eest;
8) valla stipendium vastavalt statuudile;
9) õpilaste vastuvõtt kooli juhtkonna tänuüritusel;
10) tänumeened

(3) Õpilase tunnustamiseks peab kooli töötaja esitama vastava taotluse direktorile, kes otsustab õpilase tunnustamise.

(4) Õpilase tunnustamiseks võivad direktorile teha ettepaneku ka kaasõpilased ja vanemad.

 

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord – Riigi Teataja