Ajaleht

Ajaleht Olevik ja Koduvald

Endise Ülenurme valla ajaleht Olevik ja endise Kambja valla ajaleht Koduvald ilmuvad liidetud väljaandena alates 2018.aasta algusest Kambja valla ajalehena Olevik ja Koduvald. Ülenurme Gümnaasiumist aitab ilmumisele kaasa eesti keele ja kirjanduse õpetaja Piret Rannast. Koostöös Kambja Vallavalitsusega on leht nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal kättesaadav. Lehes leidub tagasipeegeldusi erinevatele koolisisestele sündmustele ning annab ülevaate erinevatest andekatest Ülenurme Gümnaasiumi õpilastest. Artikleid kirjutavad erinevad õpilased, kes osalevad sündmustel, millest hiljem kirjutada tuleks.

aasta 2017aasta 2016aasta 2015aasta 2014
1. väljaanne1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne
2. väljaanne2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne
3. väljaanne3. väljaanne 3. väljaanne  3. väljaanne
 4. väljaanne  4. väljaanne
aasta 2013aasta 2012 aasta 2011  aasta 2010 aasta 2009   aasta 2008
 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne 1. väljaanne  1. väljaanne  1. väljaanne
 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne 2. väljaanne  2. väljaanne  2. väljaanne
 3. väljaanne  3. väljaanne  3. väljaanne
  4. väljaanne  4. väljaanne