Õppesuunad

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:

Video: tule õppima Ülenurme Gümnaasiumisse!

Ülenurme Gümnaasiumis gümnaasiumiosas on järgmised õppesuunad:

Õppesuund on terviklik õppeainete kogum, mille eesmärgiks on võimaluse loomine süvendatud teadmiste omandamiseks teatud ainevaldkonnas. Õppesuuna õppekava kujundatakse gümnaasiumi riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele kursustele õppesuuna eripära arvestavate kursuste lisamisel.

Ülenurme Gümnaasiumis on õppijal võimalik valida nelja õppesuuna vahel.

Reaalsuund

Valikkursused:

 • Majandusmatemaatika
 • Joonestamine
 • Programmeerimine (soovikorral ka e-õpe)
 • Füüsika praktikum
 • Ettevõtlusõpetus
 • Arvutiõpetus
 • Filosoofia
 • Riigikaitseõpetus

Humanitaarsuund

Valikkursused:

 • Meedia praktiline kursus
 • Meedia
 • Kirjandus ja müüt
 • Stilistika
 • Draama ja teater
 • Maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Lääne-Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide ajalugu XX sajandil
 • Psühholoogia
 • Filosoofia
 • Riigikaitseõpetus

Loodussuund

Valikkursused:

 • Rakendusbioloogia
 • Looduspraktika
 • Keemia praktikum
 • Inimene ja tervis
 • Filosoofia
 • Riigikaitseõpetus

Spordisuund

Valikkursused:

 • Spordimeisterlikkus ja spordimeisterlikkuse täiustamine
 • Spordikohtuniku ettevalmistus
 • Üldkehaline ettevalmistus
 • Spordiajalugu
 • Filosoofia
 • Riigikaitseõpetus