Pikapäevarühm

Seoses ruumipuudusega Ülenurme Gümnaasiumis 2020-2021 õppeaastal ei avata pikapäevarühmi õpilastele.

Alates 7. septembrist 2020 on koolis bussiooterühm kell 12.00-15.00 ainult nendele õpilastele, kes ootavad pärast tundide lõppu kojuminekuks ühistransporti.
Bussiooterühma mängulised tegevused toimuvad aulas või viibitakse õuealal täiskasvanute järelvalvel. Kodutöid antud rühmas ei õpita.

Palun avalduses ära märkida bussiliin ja kellaaeg, millega laps koju sõidab.

Bussiooterühma avaldus esitada leili@yle.edu.ee