Bussiooterühm

Seoses ruumipuudusega Ülenurme Gümnaasiumis 2021-2022 õppeaastal ei avata õpilastele pikapäevarühmasid.

Alates 6. septembrist 2021 on koolis bussiooterühm kell 12.00-15.00 ainult nendele õpilastele, kes ootavad pärast tundide lõppu kojuminekuks ühistransporti.
Bussiooterühma mängulised tegevused toimuvad aulas või viibitakse õuealal täiskasvanute järelvalvel. Kodutöid antud rühmas ei tehta.

Palume avalduses ära märkida bussiliin ja kellaaeg, millega laps koju sõidab.

Bussiooterühma avaldus tuleb esitada ARNO keskkonnas, link SIIN.