Bussiooterühm

Seoses ruumipuudusega Ülenurme Gümnaasiumis ei avata enam õpilastele pikapäevarühmasid.

Alates 6. septembrist 2021 on koolis bussiooterühm kell 12.00-15.00 ainult nendele õpilastele, kes ootavad pärast tundide lõppu kojuminekuks ühistransporti.
Bussiooterühma mängulised tegevused toimuvad aulas või viibitakse õuealal täiskasvanute järelvalvel. Kodutöid antud rühmas ei tehta.

2022/2023. õa bussiooterühma toitlustusinfo on uuendamisel!

Palume avalduses ära märkida bussiliin ja kellaaeg, millega laps koju sõidab.