Bussiooterühm

Seoses ruumipuudusega Ülenurme Gümnaasiumis ei avata enam õpilastele pikapäevarühmasid.

Alates 6. septembrist 2021 on koolis bussiooterühm kell 12.00-15.00 ainult nendele õpilastele, kes ootavad pärast tundide lõppu kojuminekuks ühistransporti.
Bussiooterühma mängulised tegevused toimuvad aulas või viibitakse õuealal täiskasvanute järelvalvel. Kodutöid antud rühmas ei tehta.

Bussiooterühma toitlustamise eest tasub vald. Toitlustatakse esitatud taotluse alusel. Taotluse saab esitada ARNO keskkonnas (https://piksel.ee/arno/kambja). Iga nädala reedeks palume teavitada järgmise nädala sööjad e-posti aadressile ulenurme@dussmann.ee.

Bussiooterühma menüü leiab kooli kodulehelt (https://www.yle.edu.ee/uldinfo/toitlustamine/menuu).