Pikapäevarühm

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas töötab pikapäevarühm esmaspäevast reedeni kell 11.00 – 15.00.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.

Avalduse saab täita: https://piksel.ee/arno/kambja/

Õppepäeva jooksul sooritatakse kodused õppetööd, mängitakse mänge, külastatakse raamatukogu, mängitakse õuealal. Pidevalt on abiks õpetaja, kes juhendab ja suunab õpilasi. Õpilased osalevad aktiivselt huviringide töös, õpetaja omab ülevaadet õpilaste liikumistest.

Päevakava:
11.00 – 12.00 Puhkamine õppetööst, mängud ja tegevused koolimajas või õuealal
13.00 – pikapäevarühma söök
12.00 – 15.00 koduste ülesannete täitmine, juhendamine, huviringidesse suunamine, ühistegevused.

Õpetajad: Eve Palloson ja Seidi Ipsberg.