Arenguvestluste kord

Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet ning entusiasmi.

Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud vestlus, kus arutatakse õpilase tulevikuplaane, pädevuste omandamise võimalusi ning lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes.

Arenguvestluse käigus arutatakse, kuivõrd saab õpetaja, õpilane ja lapsevanem püstitatud eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

Arenguvestluse ajaks on nii õpilane, õpetaja kui ka vanem läbi mõelnud, mida soovitakse arutada seoses õpilase isikliku arenguga.

Loe edasi