Loodus

Loodussuund

Õpilastele võimaldatakse saada sügavamad bioloogia- ja keemiaalased teadmised.

Valikkursused:

  • Rakendusbioloogia
  • Looduspraktika
  • Keemia praktikum
  • Inimene ja tervis
  • Filosoofia
  • Riigikaitseõpetus