10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Hea tulevane 10. klassi õpilane! 

10.klassi taotlust saab esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO  (alates 14.06.2021).
10.klassi taotluse esitamisel tehakse ARNO programmis Teie nimel päring Eesti Hariduse Infosüsteemi põhikooli lõputunnistuse andmete saamiseks) ning õpilasel tuleb üles laadida järgmised dokumendid:
* digitaalne dokumendifoto;
* isikut tõendava dokumendi koopia

2021/2022. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Elektroonilised katsed (võõrkeel, eesti keel, matemaatika) väljaspool Ülenurme Gümnaasiumit õppivatele õpilastele toimuvad 20.04.2021.
Katsete täpsem info on saadetud
registreerunud õpilaste e-posti aadressidele. 
Kehalisi katseid sel aastal ei toimu! Spordiklassi soovijatel peab esimene suunavalik (avaldusel) olema sport.
Registreerida saab katsetele alates 01.03.2021 kuni 16.04.2021.
Hiljemalt 16.aprilliks, k.a, tuleb õpilasel saata aadressile meedia@yle.edu.ee link enda e-tunnistusest või fail/pilt tunnistusest. 

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Katsetele ei lasta õpilasi, kelle veerandi või trimestri hinded on puudulikud.
Peale katseid, kokkulepitud päeval osaleb õpilane vestlusel vastuvõtukomisjonis (võimalik, et virtuaalselt). Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa ning testide ja vestluste tulemused.

Ülenurme Gümnaasium õpilaskodu / internaadi kohti ei paku. Soovi korral võib ühendust võtta koolist mõne kilomeetri kaugusel asuva Rehe Hotelliga.