10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021. õppeaastal

10.klassid on 2020/2021 õppeaastaks komplekteeritud.

__________________________________________________

Hea tulevane 10. klassi õpilane! (kevad 2020 info)

Seose Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga on kool otsustanud, et 2020/2021 õppeaasta vastuvõtukatseid 10. klassi ei toimu.

Õpilased, kes soovivad sügisel alustada gümnaasiumiteed Ülenurme Gümnaasiumis, saadavad oma 1. ja 2. trimestri tulemustega tunnistuse koopia koos motivatsioonikirja ja avaldusega hiljemalt 15.maiks aadressil kool@yle.edu.ee. Õppeainete perioodi- ja käitumishinded peavad olema vähemalt rahuldavad.

Õpilastega kontakteerutakse ning antakse teada vestluste ajad. Vestlused toimuvad Google Meet keskkonnas.

2020/2021. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse vestluse tulemused ning 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

_____________________________________________________

Õpilased, kes on saanud kinnituskirja Ülenurme Gümnaasiumi 10.klassi vastuvõtmise kohta, toovad dokumendid tööpäeviti 26.06 – 03.07.2020, kell 09.00 – 14.00

Õpilane, kes arvatakse 10.klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.