10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Hea tulevane 10. klassi õpilane! 

2021/2022. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Elektroonilised katsed (võõrkeel, eesti keel, matemaatika) toimuvad 20.04.2021* Ülenurme Gümnaasiumis.
Kehalisi katseid sel aastal ei toimu! Spordiklassi soovijatel peab esimene suunavalik (avaldusel) olema sport.
Registreerida saab katsetele alates 01.03.2021. Link  lisatakse käesolevale lehele 01.03.2021.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse vestluse tulemused ning 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

Ülenurme Gümnaasium õpilaskodu / internaadi kohti ei paku. Soovi korral võib ühendust võtta koolist mõne kilomeetri kaugusel asuva Rehe Hotelliga.

* katsete kuupäev võib muutuda seoses Covid-19 piirangutega. Registreerinuid informeeritakse.

_____________________________________________________

Õpilane, kes arvatakse 10.klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.