10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2023/2024. õppeaastaks

Hea tulevane 10. klassi õpilane! 

Igaks õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.
Vastuvõtutingimused ja kuupäevad avalikustatakse käesoleval lehel iga aasta 1. märtsiks.

2023/2024. õppeaasta:

Elektroonilised katsed (võõrkeel, eesti keel, matemaatika) väljaspool Ülenurme Gümnaasiumit õppivatele õpilastele toimuvad 25.04.2023 Ülenurme Gümnaasiumis.

Registreerimine katsetele – 6.03.2023 kuni 17.04.2023. Hiljemalt 18. aprilliks 2023, k.a, tuleb õpilasel esitada Moodle keskkonnas link enda e-tunnistusest või fail/pilt tunnistusest.

Lahtiste uste päev tulevastele 10. klassi õpilastele 11. aprill 2023 kell 14.00.

Kehalisi katseid ei toimu! Spordiklassi soovijatel peab esimene suunavalik (avaldusel) olema sport.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Katsetele ei lasta õpilasi, kelle veerandi või trimestri hinded on puudulikud.
Peale katseid, kokkulepitud päeval osaleb õpilane vestlusel vastuvõtukomisjonis (vestlus kuni 5 minutit).

Vestlused toimuvad perioodil 8.05.2023 – 16.05.2023. a. Kutset vestlusele näeb õpilane Moodle keskkonnas hiljemalt 4. mail, kus ta valib endale sobiva päeva ning kellaaja vestlusele tulekuks. Katsete tulemused saab õpilane teada vestlusel.

Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa ning testide ja vestluste tulemused.

10. klassi taotlust saab esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (alates 16.06.2023 kuni 26.06.2023). Kindlasti palun valige õppeaastaks 2023/2024!
10.klassi taotluse esitamisel tehakse ARNO programmis Teie nimel päring Eesti Hariduse Infosüsteemi põhikooli lõputunnistuse andmete saamiseks) ning õpilasel tuleb üles laadida järgmised dokumendid:
* digitaalne dokumendifoto;
* isikut tõendava dokumendi koopia;
* tervisekaardi koopia.

Kui mõnda eelmainitud dokumenti kohe lisada ei ole, lisage palun uuesti dokument, mida juba olete lisanud – see lubab taotluse esitamise lõpule viia, kuid esimesel võimalusel palun saatke puuduolevad dokumendid kooli e-posti aadressile kool@yle.edu.ee.

Ülenurme Gümnaasium õpilaskodu / internaadi kohti ei paku. Soovi korral võib ühendust võtta koolist mõne kilomeetri kaugusel asuva Rehe Hotelliga.