10. klass

Vastuvõtt 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks

Hea tulevane 10. klassi õpilane! 

2022/2023. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Elektroonilised katsed (võõrkeel, eesti keel, matemaatika) väljaspool Ülenurme Gümnaasiumit õppivatele õpilastele toimuvad 26.04.2022. Registreerida saab katsetele alates 07.03.2022 kuni 18.04.2022.

Registreerimise juhend SIIN

Kehalisi katseid sel aastal ei toimu! Spordiklassi soovijatel peab esimene suunavalik (avaldusel) olema sport.

Vestlused toimuvad perioodil 5.05.2022 – 13.05.2022. a.
Hiljemalt 18.aprilliks 2022, k.a, tuleb õpilasel esitada Moodle keskkonnas link enda e-tunnistusest või fail/pilt tunnistusest.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Katsetele ei lasta õpilasi, kelle veerandi või trimestri hinded on puudulikud.
Peale katseid, kokkulepitud päeval osaleb õpilane vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa ning testide ja vestluste tulemused.

10.klassi taotlust saab esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (alates 17.06.2022 kuni 27.06.2022).

Kindlasti palun valige õppeaastaks 2022/2023!

10.klassi taotluse esitamisel tehakse ARNO programmis Teie nimel päring Eesti Hariduse Infosüsteemi põhikooli lõputunnistuse andmete saamiseks) ning õpilasel tuleb üles laadida järgmised dokumendid:
* digitaalne dokumendifoto;
* isikut tõendava dokumendi koopia
* tervisekaardi koopia

Kui mõnda eelmainitud dokumenti kohe lisada ei ole, lisage palun uuesti dokument, mida juba olete lisanud – see lubab taotluse esitamise lõpule viia, kuid esimesel võimalusel palun saatke puuduolevad dokumendid kooli e-posti aadressile kool@yle.edu.ee.

Ülenurme Gümnaasium õpilaskodu / internaadi kohti ei paku. Soovi korral võib ühendust võtta koolist mõne kilomeetri kaugusel asuva Rehe Hotelliga.