1. klass

1. klasside nimekirjad õppeaastal 2021/2022.

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks toimub 15.03.2021 – 26.03.2021.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/taotluse ARNO keskkonnas, link SIIN.

Klassid komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras. Suunavalik lapsevanemate sooviavalduste põhjal.

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla (endise Ülenurme valla teeninduspiirkonna) Külitse, Laane, Lemmatsi, Lepiku, Läti, Reola, Räni, Soinaste, Soosilla, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu ja Ülenurme koolikohustuslikud lapsed, kes jooksva aasta 01. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid ARNO keskkonnas taotluse tegemisel:
– lapse sünnitunnistuse koopia
– digitaalne dokumendifoto (sobib ka enda tehtud heleda taustaga portreefoto)
– tervisekaardi koopia (originaal tuua kooli)
– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel)

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:
muusikasuund;
spordi-terviseedenduslik suund
– tavaklass (üldõpetus)
varane keeleõpe (1.-2. klass aineringi baasil)

Seoses viiruse COVID-19 laialdase levikuga ja Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ei toimu tutvumispäeva muusikaklassi soovivatele lastele ning samuti ei toimu ka lahtiste uste päeva.

1-5. klassi õpilastele on koolivorm soovituslik (ei ole kohustuslik). Info SIIN

1. klasside lapsevanemate infokoosolek toimub augustikuus 2021 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside hoones. Kuupäev on täpsustamisel.

Info tel. 7 415 650

Infovoldik avaneb siit.