1. klass

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks toimub 15.03.2021 – 26.03.2021.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse ARNO keskkonnas. https://piksel.ee/arno/kambja/

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla (endise Ülenurme valla teeninduspiirkonna) Külitse, Laane, Lemmatsi, Lepiku, Läti, Reola, Räni, Soinaste, Soosilla, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu ja Ülenurme koolikohustuslikud lapsed, kes jooksva aasta 01. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid:

– avaldus

– lapse sünnitunnistuse koopia

– dokumendifoto

– tervisekaart (esitada esimesel võimalusel)

– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:

Tutvumine muusikaklassi soovijatega toimub 6.04 – 7.04.2021  kell 16.00- 19.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses

Tartu mnt 5. (Sissepääs Silmapiiri tn). Tutvumisaeg võib muutuda seoses covid-19 viiruse levikuga.

Lingi registreerumiseks lisame Ülenurme Gümnaasiumi veebilehele 15.03.2021.

Palume tulla kohale täpselt kokkulepitud ajal, et vältida ülearuseid kontakte.

Koolimajja siseneb ainult laps. Õpetajad kannavad meditsiinilisi kaitsemaske ning järgivad kõiki covid-19 viiruse tõkestamise nõudeid. Tutvumispäevale palume

tulla ainult täiesti tervetel lastel, kelle vanematel ei ole olnud lähiajal kokkupuuteid covid-19 viiruse kandjatega.

Seoses ruumipuudusega avame viis 1. klassi hommikupoolses vahetuses ja kaks klassi õhtupoolses vahetuses.

Õhtupoolse vahetuse tundide algus on kell 12.55.

Seoses covid-19 viiruse levikuga ei toimu käesoleval õppeaastal Ülenurme Gümnaasiumis lahtiste uste päeva.

  1. klasside lapsevanemate infokoosolek toimub augustikuus 2021 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside hoones. Kuupäev on täpsustamisel.

Info tel   7415650, 7415 276

Infovoldik avaneb siit.