1. klass

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klasside nimekirjad 2024/2025

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks 02.01.2024 – 15.03.2024.
Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/taotluse ARNO keskkonnaslink SIIN.

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla koolikohustuslikud lapsed, kes 2024. aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid ARNO keskkonnas 1. klassi taotluse tegemisel:
– lapse sünnitunnistuse koopia
– digitaalne dokumendifoto (sobib ka enda tehtud heleda taustaga portreefoto)
– tervisekaardi koopia (originaal tuua kooli)
– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel)

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:
muusikasuund;
spordi-terviseedenduslik suund;
reaalsuund.

Lisaks märkige soov varaseks keeleõppeks.
varane keeleõpe (1.-2. klass aineringi baasil)

Lahtiste uste päev tulevastele 1. klasside õpilastele ja nende vanematele toimub kolmapäeval, 17.04.2024. Täiendava info lisame Ülenurme Gümnaasiumi kodulehele.

1-5. klassi õpilastele on koolivorm soovituslik (ei ole kohustuslik). Info SIIN

Täiendav info tel : 741 5650 õppealajuhataja Merje Aavik (Ülenurme Gümnaasium)

Infovoldik avaneb siit.