Tulevikukool

Valmisid pöörased tulevikukoolid!

10. – 12. veebruaril 2012. a toimus Tartumaal järjekordne noorteseminar, kuhu kogunes üle 40 noore üle Eesti. Üheskoos mõeldi, millised võiksid koolid tulevikus olla ning mida nad juba täna saaksid ise selleks ära teha, et koolid vastaksid nende ootustele.

Mõte kooliteemalise seminari korraldamiseks tekkis eelmisel Tartumaa Arendusseltsi noorteseminaril „Lööme maakonna rahvusvaheliselt särama!“, kus tulevikukülasid ehitades kerkis sageli esile koolidega seonduv – noored tõid välja mitmeid aspekte, mille poolest võiksid tulevikukoolid tänapäeva koolidest erineda.

Tulevikukooli seminar algas tutvumise ja ühishäälestusega Haridus- ja Teadusministeeriumis, kus pärast tervitussõnu viidi noored ringkäigule ning julgematel oli võimalik istuda ka ministri tooli. Seejärel suundusid noored Intellektikale, näpus ülesanded, millele tuli messilt vastust otsida. Päeva lõpuks jõuti Ülenurme Gümnaasiumisse, kus õhtune ideesessioon keskendus teemale: „Mida vahvat juba praegu koolides tehakse?“. Päevale pani punkti tants ja trall diskomuusika saatel.

Teine päev keskendus juba konkreetsemalt tulevikukoolide visioonide loomisele ja koolide reaalsele ehitamisele. Hommikune disainilabor käivitas loovuse ja pani noored mõtlema, kuidas neile tegelikult õppida meeldib. Seejärel asuti meeskonniti oma unistuste koole looma. Ehitusmaterjalina kasutati erivärvilist paberit, kartongi, plastiliini, pappkaste, puiduklotse ning erinevaid abivahendeid kleepimiseks ja kinnitamiseks.

Kümnel noorel oli koolide ehitamise asemel võimalik ennast proovile panna hoopis foorumteatris. Foorumlugu jutustas sellest, kuidas kooli õpilasomavalitsus pöördub oma idee elluviimiseks kooli juhtkonna poole, kuid see ei anna loodetud tulemust. Foorumteatri omapäraks on see, et publikul on igal hetkel võimalik sekkuda ja asjade käiku muuta. Pärast teatrit vallutasid lava kolm noortebändi ja muusikat jagus igale maitsele.

Viimane päev oli ideede esitlemise ja tegude planeerimise päev. Noored tutvustasid loodud mudeleid ning koos juhendajate ja külalistega mõeldi, mida ja kuidas saaksid noored juba praegu oma koolis ellu viia. Oma mõtetega olid panustamas nii Ülenurme Gümnaasiumi direktor ja õppealajuhataja kui ka esindajad Tartu Maavalitsusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Ministeerium korraldas esimesel päeval noortele ka väikese konkursi, mille võitjad viimasel päeval välja kuulutati. Nimelt vajas ministeerium noorte abi oma iga-aastase õpilaskonkursi teema valikul. Läbi tiheda konkurentsi valiti parimaks ideeks leiutamiskonkurss “Paremad õppevahendid”. Ministeeriumis tegeletakse selle idee konkursiks sõnastamise ja vormimisega.

Noorte tulevikukoolide esitlustest jäid aga kõlama järgmised mõtted:

õppetöö puhul palju praktilist tegevust ja kogemuste vahetust, rõhuasetusega loodusteadustel;
õppetööd soosiv keskkond, õuesõpe;
head suhted õpilaste ja õpetajate vahel;
mitmekesised võimalused vabaajategevusteks;
rahvusvahelisus, erinevate kultuuride tundmaõppimine;
loodussäästlik elu- ja õppekorraldus;
modernsed õppevahendid (õpikuid ja kodutöid pole);
õpilaste arvamus on väga oluline.
Tulevikukooli seminaril valmistasid noored seitse pöörast ja praktilist tulevikukoolimudelit, mis on peatselt kõigile huvilistele ka Lõunakeskuses tutvumiseks!

Tulevikukooli seminari korraldamisse ja läbiviimisesse panustasid lisaks Tartumaa Arendusseltsile: Ülenurme Gümnaasium, Victory Trainings OÜ, MTÜ Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja noortekeskus, Tartumaa Noortekogu, Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ Atlas ja Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi.
Triin Lääne

Tartumaa Arendusselts
triin@tas.ee
53029203