Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega: oe@yle.edu.ee
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesindus 2023/2024 õppeaastal

Esimees: Martin Lillevere
Aseesinaine: Milana Fayzullova
Aseesinaine: Kätlin Goos

Hoolekogu esindaja: Gretta Nikolajeva

Klasside esindajad:

6.a – Rihanna Eksi, Vanessa Jürgens, Hugo Urmas Paidre

6.b – Mia Marta Lepp, Kaspar Vink

6.c – Anette Asi, Tiia Yuejye Pechter

6.d – Simo Niilus, Helery Pirbe

6.e – Uku Teidla, Mia Oravas

6.f – Liise Eelmäe, Luisa Liivaru

7.a – Oskar Hanschmidt, Mia Nisu, Henri Nõu

7.b – Milana Fayzullova, Mirjam Remmelgas

7.c – Emili Kilk, Loore Raja

7.d – Rudolf Jürgenson, Kärt Kivisaar

7.e – Elisabet Jõks, Pauline Kubpart

8.a – Keit Mariett Puniste

8.b – Mirtel Arro, Kirte Kumari

8.c – Marta Raudnagel

8.d – Kristjan Lepp, Emily-Nette Paidre

8.e – Pirjo Lee, Richard Saaron

9.a – Kätlin Goos, Delisa Loigu

9.b – Liisbet Reinvald, Tauri Tull

9.c – Ayrton Klooren, Kristen Rulli

9.d – Maria Jürgenson, Eliisabet Leiger, Jelizaveta Tsaljuk

10.a – Martin Lillevere

10.b – Madli Engely Kõuts, Brita Margarita Marjasoo

11.a – Sandra Liisa Aruhein, Kristel Kalma

11.b – Gretta Nikolajeva

12.a – Adriana Ojasaar, Ege Emma Rohusalu

12.b – Jonathan Elken, Christopher-Robin Puhmas