Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega: oe@yle.edu.ee
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesindus 2021/2022 õppeaastal

Esimees: Lisette Tammsalu
Aseesinaine: Nelle-Ann Vare
Sekretär: Oliver Roio

Hoolekogu esindaja: Ketlin Kolossov

6. klasside esindajad:
Keit Mariett Puniste, Mirtel Arro, Artur Jalak, Kirte Kumari, Rebecca Pikner, Marta Raudnagel, Kristjan Lepp, Emily-Nette Paidre, Taavet Daum, Pirjo Lee, Richard Saaron

7. klasside esindajad:
Kätlin Goos, Loviisa Korberg, Oskar Raudnagel, Kristen Rulli, Janar Laigu

8. klasside esindajad:
Marta Eller, Saskia Lee Hainsoo, Kristin Altsaar, Merille Saare

9. klasside esindajad:
Ats-Artur Ploomipuu, Gretta Nikolajeva, Kristel Kalma,

10. klasside esindajad:
Laura Lajal, Reesi Paju, Linda-Marii Kibe

11. klasside esindajad:
Anete Oolo, Chrislin Aasna, Ketlin Kolossov, Anneth-Adeliin Talbonen

12. klasside esindajad:
Martin Kiilaspää, Markus Veemaa