Õpilasesindus

Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) alustas aktiivset tööd 2003. a sügisel. Õpilasesinduses on 6.-12. klassini valitud klassivanem ja tema asetäitja, kes esindavad oma klassi ÕE koosolekutel ja jagavad infot oma klassile.
ÕE-l on direktori ja hoolekogu poolt kinnitatud põhimäärus, mida  oma töös järgitakse.

Õpilasesinduse eesmärgid:

  • kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
  • õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  • lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
  • õpilasesinduse koostöö Tartu Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

Õpilasesinduse kohustused:

  • õpilase- õpetaja suhete reguleerimine (püüdes saavutada mõlemapoolse rahulolu);
  • õpilaste klassivälise tegevuse ja koolisiseste ürituste korraldamine;
  • õpilaste õiguste eest seismine.

Meie poole võivad pöörduda õpilased, õpetajad, lapsevanemad, nii murede kui ka rõõmudega, kiidusõnade, ettepanekutega: oe@yle.edu.ee
Pole mõtet hoida kõike endasse, pigem tuleks arutada ja otsida lahendust seni, kuni see leitakse, sest ÕE koosneb ju samuti õpilastest ja kes mõistaks õpilast paremini kui teine õpilane.

Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesindus 2020/2021 õppeaastal

Esimees: Sirli Siret Sepping
Aseesinaine: Annika Linnaste
Sekretär: Oliver Roio

Hoolekogu esindaja: Ketlin Kolossov

6. klasside esindajad:
Kätlin Goos, Ergeli Mäe, Triin Seppo, Jan Marten Jukk, Liisbet Reinvald, Mia Rekker, Oskar Raudnagel, Kristen Rulli, Martha Jušin, Janar Laigu

7. klasside esindajad:
Marta Eller, Saskia L. Hainsoo, Rasmus Lepik, Kevin Parv, Victoria Pärtelpoeg, Merille Saare, Ketelin Karu, Gritt Kumari.

8. klasside esindajad:
Ats-A. Ploomipuu, Gretta Nikolajeva, Kristin Mölder, Lisette Tammsalu.

9. klasside esindajad:
Emma Riin Paju, Ege E. Rohusalu, Karinee-L. Helme, Marleen Mäeorg, Aleksandra Nikolajeva

10. klasside esindajad:
Marielle Särel, Anneth-A. Talbonen, Sirli Tiitso

11. klasside esindajad:
Kätriin Lipson, Grete A. Karpov

12. klasside esindajad:
Indria-K. Ilves, Karola Karu