Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtmine 2024/2025. õppeaastaks toimub ajavahemikul 02.01.2024 – 15.03.2024.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem avalduse/ taotluse ARNO keskkonnas. Klassid komplekteeritakse avalduste laekumise ja suunasoovide järjekorras. Suunavalikusse tuleb märkida kaks (2) eelistatumat soovi (suunda).

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi võetakse õppima Kambja valla koolikohustuslikud lapsed, kes 2024. aasta 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

Vajalikud dokumendid ARNO keskkonnas 1. klassi taotluse tegemisel:
– lapse sünnitunnistuse koopia;
– digitaalne dokumendifoto (sobib ka enda tehtud heleda taustaga portreefoto);
– tervisekaardi koopia;
– koolivalmiduse kaart (esitada esimesel võimalusel).

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad:
– muusikasuund;
– spordi ja terviseedenduslik suund;
– reaalsuund.

Valikus on varane keeleõpe
– inglise ja saksa keel (1.–2. klass aineringi baasil).

1.–5. klassi õpilastele on koolivorm soovituslik.

 

Lahtiste uste päev toimub Ülenurme Gümnaasiumis neljapäeval, 18.04.2024. a.

Täiendav info tel 741 5650 (õppealajuhataja Merje Aavik)