Ülenurme Gümnaasiumi arengukava avalik väljapanek

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2024–2029 on suunatud avalikule väljapanekule 18.01 kuni 05.02.2024. Viide teate avaldamise kohta Kambja valla lehel (SIIN).

Arengukavas seatud arengueesmärgid on kooskõlas Eesti riigi ja Kambja valla haridusstrateegiliste sihtidega ning lähtuvad kooli sisehindamise tulemustest.

Kooli üldeesmärk on võimaldada kvaliteetset 21. sajandi haridust.

Ettepanekuid oodatakse e-posti aadressil vald@kambja.ee.