XXIX ajaloo-olümpiaadi lõppvooru tulemused

 

23. märtsil toimus Miina Härma Gümnaasiumis XXIX üleriigilise ajaloo-olümpiaadi lõppvoor. Tööstusliku pöörde teemadel võtsid omavahel mõõtu 39 õpilast. Ülenurme Gümnaasiumi õpilased näitasid taas oma suurepäraseid teadmisi antud valdkonnas ning saavutasid tihedas konkurentsis väga head tulemused. Mariann Mekk 8.a klassist sai 4. koha ning Mirtel Trine Roonurm jagas 13.-14. kohta. Õnnitleme tubli tulemuse eest! Kes loeb, see teab!

Sotsiaalainete ainesektsioon