Konkurss väikeklassi õpetaja ametikohale

Ülenurme Gümnaasium kuulutab välja konkursi väikeklassi õpetaja (1,0 ametikohta) ametikohale tööle asumisega alates 01.03.2017.a.

Nõuded kandideerijale: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse, eripedagoogilised kompetentsid. Kasuks tuleb eripedagoogi kvalifikatsioon.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 26.02.2017.a. kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme.