Avatud uste päev ja vastuvõtt 10. klassi 2018/2019. õppeaastal

Hea tulevane 10. klassi õpilane!

Ülenurme Gümnaasiumi avatud uste päev toimub kolmapäeval, 28.03.2018 kell 14.00.

Registreeri sellele siin.

Kavas infokohtumine aulas ning kooli ja õppesuundade tutvustus. Lisaks ringkäik koolis ning töötoad.

 

Vastuvõtt 10. klassi 2018/2019. õppeaastal

Vastuvõtukatsed 10.klassi toimuvad 04.04.2018 kell 15.00 ja 06.04.2018 kell 13.00.

Vestlused toimuvad ajavahemikul 02.05.2018 – 11.05.2018. Vestlusele kutsutute nimekiri avalikustatakse kooli kodulehel.

Vastuvõtukatsetele registreerimine toimub elektrooniliselt SIIN.

2018/2019. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-, humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

Vastuvõtukatsetel Ülenurme Gümnaasiumisse täidab õpilane A-võõrkeele, matemaatika ja eesti keele testid.
Kehalised katsed (kehalised võimed, korvpall) spordisuunda kandideerijatele on samal päeval peale testide sooritamist (kaasa spordiriided ja -jalatsid).

2018/2019. õppeaastaks komplekteeritakse 10. klasside õpilaskond vastuvõtukatsete (testide tulemused ja  vestlus) ning  põhikooli perioodihinnete  alusel.

Arvestatakse õpilase 9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summat (eesti keel, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus).
Õpilane osaleb vestlusel vastuvõtukomisjonis. Vestluse eesmärk on selgitada õpilase motiveeritust gümnaasiumi ja õppesuuna valikul. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide ja vestluse  tulemused ning  9. klassi tunnistuse 10 õppeaine hinnete summa.

Katsetele oodatakse õpilasi, kelle 9. klassi tunnistusel õppeainete perioodihinded ja käitumishinne on vähemalt rahuldavad.

Kool võtab kümnendasse klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente vastu ajavahemikul 20.06. – 29.06.2018 (tööpäeviti 9.00 – 14.00).

Õpilane, kes arvatakse 10. klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe foto 3 x 4 cm.