Ülevaade Ülenurme õpilasesinduse tegemistest 2018/19 õppeaastal

Ülenurme Gümnaasiumi 2018/19 õppeaasta oli sündmusterohke. Kui kooli õpilasesindus esimest korda kohtus, tutvuti esmalt uue koosseisuga, kus olid liikmed 6.-12. klassini (klassivanemad ja asetäitjad), meenutati eelmise aasta üritusi ja arutati mida võiks traditsiooniliselt jätkata. Lisaks mõeldi ka, mida uut võiks tuua alanud kooliaastasse.

Septembris panigi ÜG ÕE kokku esimese poolaasta plaanid. Kavas oli panna kokku ja osaleda esimest korda projekt EÕEL “Salliv kool” konkursil. See sai toetust ja toimus 17.10 – 30.11.2018 perioodil. Salliva kooli projekti eesmärgiks oli teada saada ÜG õpilaste teadlikus sallivusest ja koolikiusamisest ning juhtida tähelepanu märkamise ja õigesti tegutsemisega. Selleks käisid õpilaste eest külalisesinejad, tehti foorumteatrit ning korraldati erinevaid konkursse. Samuti tähistati novembris meeldejäävalt kooli 34. sünnipäeva. Toimus teemakohane viktoriin ja erinevad sportlikud võistlused õpetajate ja õpilaste vahel. Tähistati ka meestepäeva, kus oma jõudu said proovile panna kõik meesterahvad käesurumises.

Sügiskuudel võeti osa ka mitmetest üritustest nagu näiteks noortekonverents „Lahe Koolipäev“, Tartumaa Osaluskohvikust ja Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXIX üldkoosolekust. Lisaks sellele pandi sügisel esmakordselt kokku algkooli majas 4.- 5. klassi õpilasest koosnev tuumik, kes aitas õpilasesindust algklasside majas. Nii saavad õpilaselt vaikselt tunda, mida tähendab õpilasesindusse kuulumine.

Detsembris valis ÕE aktiivsema poolaasta liikme, kelleks osutus 9. klassi õpilane Annaliisa Plato. Traditsiooniliselt jõulude ajal toimus ka klassiuste kaunistamise võistlus. Lisaks kujundati õpilasesindusele oma logo, millel on öökulli, mis on ühtlasi ka kooli enda maskotiks. Logo autoriks oli 7. klassi õpilane Aleksandra Nikolajeva.

2019. aasta alguses valmis kauaoodatud puhkenurk õpilastele kolmandale korrusele, kus on kõigil võimalus kott-toolidel veeta oma vaba aega või tea seda11. klassi õpilaste praktilise tööna valminud pingil. Nurka ilmestab ka A. Nikolajeva seinamaaling.

Sõbrakuul toimis traditsiooniks saanud südamete teise poole otsimine ja nii loosiõnne proovile panemine. Lisaks viidi ÕE liikmete poolt läbi mänguline disko algklassidele.

Ka sellel õppeaastal toimus lemmikõpetajate valimine, mis selgus emakeele päeva aktusel. Kasperi leiutatud uus hindamissüsteem tõi kõik õpetajad „ühele pulgale“ olenemata nende koormusest. Samas suuri üllatusi tulemustes siiski polnud.

Ülenurme Gümnaasiumit esindati ka kevadisel EÕEL koosolekul. Aprills käis õpilasesinduse ja tuumikuga kohtumas ka vilistlasest külalisesineja – praegune valla jurist Kaupo Piirsalu, kes on kunagi ise Ülenurme õpilasesindust eeskujulikult presidendina juhtinud.

Mais viidi läbi suurem projekt, milleks oli Euroopa päevale pühendatud nädal, mis toimus  6.- 10. 05.2019.  Projekti raames käisid koolis külalisesinejad, viidi läbi infotunde, korraldati viktoriine ja näitusi. Antud projekt esitati ka Euroscola konkursile ning see sai premeeritud nii, et sügisest saab 24 aktiivsemat asjaosalisest gümnasisti külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis.

Enne õppeaasta lõppu jätkas ÕE juhtkond eelmisel õppeaastal alustatud traditsiooniga – valida välja aasta inimene, õpilane ja tegu. Klassid andsid teada oma nominendid ning komisjon langetas otsuse. Tulemused tehti teatavaks kooliaasta lõpus toimunud juhtkonna vastuvõtul. Aasta inimeseks valiti Kaja Laan, kes kannab hoolt, et päevasel ajal algklasside maja oleks puhas ning pärast tunde kontrollib üle ka gümnaasiumi maja poole. Aasta õpilaseks valiti 7. klassis õppiv Aleksandra, kes oma isikupärase kunstimeelega ja ei ole kellelegi märkamatuks jäänud. Aasta sündmuse võitis napilt 12. klasside korraldatud jõulupiud „Ülkuvisioon“.

Viimasel koosolekul käidi üle õppeaastal toimunud üritused, valiti õpilasesinduse teise poolaasta aktiivseim liige, kelleks ostus samuti Aleksandra Nikolajeva ning otsustati, et sellise tegusa õppeaasta lõpus seekord siiski järgmiseks õppeaastaks uut juhtkonda ei valita. Seda tehakse esimesel sügisesel õpilasesinduse suurel koosolekul.

Õpilasesindus tänab oma liikmeid ja kõiki aktiviste ning soovib kõigile ilusat koolivaheaega!

Saskia Mürk, Maarja- Liis Uri, Lisete Neevits
Ülenurme Gümnasiumi 2018/19 õ.a õpilasesinduse juhtkond