Ülevaade projektipäevadest

19. – 23.02.18 toimus EV aastapäevanädala raames Ülenurme Gümnaasiumis mitmeid erinevaid sündmusi. Ühed menukamad olid projektipäevad.Siit avaneb kokkuvõtlik ülevaade:

Jätkuvalt on käsil erinevad “EV100” projektid, mida klassidega selle õppeaasta jooksul tehakse.
Kogutakse raamatuid, kirjutatakse luulepõimikuid, ehitatakse lindudele pesakaste… nimekiri on pikk, kuid loodetavasti saab selle peagi avaldada ka kooli kodulehel.