Ülenurme Gümnaasium – “Hea kooli teerajaja 2017”

TÜ eetikakeskuse poolt äsja tunnustatud Ülenurme Gümnaasium, kui “Hea kooli teerajaja 2017”.

Aitäh õpilastele ja õpetajatele – teie olete selle tiitli taga!

Lisaks eraldi välja toodud tunnustustele rahvusvahelises koostöös, õpilasesinduse kaasamise ning digipädevuse arendamise kohta tunnustatakse „Hea kooli teerajaja“ tiitli ja logoga kooli, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.