TÜ loodusteaduslikud töötoad 8.-9. klasside õpilastele

14. mail käisid õppetöö raames Tartu Ülikooli tudengid loodusteadusi populariseerimas.

Viidi läbi 5 erinevat töötuba teemadel: Marss, fotosüntees, põlemine, taastuvenergia, tahm/aerosoolid.

Töötubades said õpilased teha erinevaid katseid, mis olid seotud õppekavaga ning puudutasid antud teemat süvitsi.