Õpilasesinduste kohtumine Ülenurme Gümnaasiumis

12.04 toimus gümnaasiumimajas Elva, Luunja, Variku ning Ülenurme õpilasesinduste sõpruskohtumine, kuhu tuli kokku üle 30 õpilase.

Päeva esimese poole viis Merlin Ponna läbi koolituse vormis, kus lahati terminit „valge lärm“ ning mõeldi selle üle, kuidas see elusid mõjutab oma eesmärkide ja motivatsiooni leidmisel. Pärast lõunapausi tutvuti koolimajaga ning tutvustati üksteisele oma tegemisi õpilasesindus ning rühmatööna arutati selle üle, mis on erinevate õpilasesinduste koostegemiste plussideks ning miinusteks, jagades sealhulgas üksteistele soovitusi.