Loov raku konstrueerimine

Viimased ajad koolis on olnud kõike muud kui tavaline koolitöö. Olgugi, et koolis on kontaktõpe ja osad klassid on hajutamise eesmärgil pisteliselt e-õpel, siis õppetöö jätkub ikka nii nagu ette nähtud.

Tore on näha, kuidas lisaks õpetajatele õpilased oma loovust selles rakendavad. Antud näide on bioloogiatund, kus 10.a ja b klassi õpilased pidi konstrueerima raku teema lõpetuseks ühe raku ja õpetaja piiranguid materjali valikul ei seadnud. Raku valikus olid taimerakk, loomarakk, seenerakk ja bakterirakk. Videotunnis vastas iga õpilane oma rakku (teadis kõiki rakus olevaid organelle, struktuure ja nende ülesandeid). Küll jõudis õpetajani heegeldatud versioone, vahaga töötletud ning ka magusaid – näiteks Oliver konstrueeris taimeraku.