Kambja Vallavalitsuse korraldus nr. 1767 16.03.2020.

Kambja Vallavalitsuse korraldus nr. 1767 16.03.2020. AVA

Kambja Vallavalitsuse korraldusega on kuni 1. maini 2020:

  • peatatud kõikides Kambja valla koolides tavapärane õppetöö ning on üle mindud distantsõppele;
  • peatatud kõikides huvikoolides tavapärane huvihariduse andmine, samuti huviringide ning spordiringide tegevus.

Korralduses sätestatud meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.