Edastame teate: Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest

Järk-järgult kasvav Tõrvandi Kool kogub eelinfot kooli õppima asumisest, et tulevat õppeaastat paremini planeerida ja luua vajalikul arvul õppekohti.

Kambja vallas ei ole määratud koolipiirkondi ja otsuse koolivaliku osas teeb lapsevanem, uurides transpordivõimalusi. Valikul saab iga vanem valida sobiva haridusasutuse. Vallas saab õppida Kambja Ignatsi Jaagu Koolis, Kuuste Koolis, Tõrvandi Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis ja Unipiha Algkoolis. Kooliealisi lapsi jagub igasse valla kooli.

Täpsem info SIIN