9.ndate klasside tööõpetuse tunnid Eesti Põllumajandusmuuseumis.

SA Eesti Maaelumuuseumid ja Ülenurme Gümnaasium allkirjastasid ainulaadse koostöölepingu

SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merike Lang ja Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer allkirjastasid 4. septembril koostöölepingu, mille alusel toimuvad kooli

Muuseum ja kool on head naabrid, kes koostööd varemgi teinud, kuid sellise ainulaadse leppeni jõuti kevadel alanud läbirääkimiste käigus. Kooli direktor Olev Saluveer: “Mul on hea meel kokkuleppe üle, millega muuseum on nõus pakkuma meie kooli 9.ndatele klassidele võimalust õppida erinevaid töövõtteid muuseumis mitmete elualade kogenud juhendajate käe all. Haridusmaastikul on palju koostöölepinguid, kuid selline kooli ja muuseumi vaheline lepe on ainulaadne. 2019/2020 õppeaasta on pilootprojekt, kuid arvestame meievahelise koostööga paljude edasiste aastate vältel.”

SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merike Lang: “Loodame omalt poolt täna allkirjastatud lepingu raames pakkuda Ülenurme Gümnaasiumi 9a, 9b ja 9c klassi õpilastele elamuslikku haridust ja eluks vajalikke oskusi erinevates valdkondades. Samas on see huvitav väljakutse muuseumile.”

Kolmapäeva, 4. septembri hommikul kell 8 oli 9b klass täies koosseisus muuseumis, et saada kätte esimese tunni juhised ja minna avastusretkele. Kokku tegeleb õppeaasta jooksul õpilastega üheksa muuseumiõpetajat. Teadmisi saavad noored puidu- ja käsitööst, kodundusest, toidust  ja tehnikast, loomadest ning taaskasutusest.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Evelin Anja

 

Rohkem infot:
Merike Lang
merike.lang@maaelumuuseumid.ee
tel 738 3821
www.maaelumuuseumid.ee

Teate edastas:
Evelin Anja
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
SA Eesti Maaelumuuseumid