Dokumentide vastuvõtt 10.klassi

2019/2020. õppeaastaks komplekteeritakse kaks kümnendat klassi järgmiste õppesuundadega: reaal-humanitaar-, loodus- ja spordisuund.

10.klassi astumiseks kirjalikke taotlusi ja dokumente võetakse vastu ajavahemikul 18.06. – 30.06.2020 tööpäeviti (v.a riigipühad) kell 9.00 – 14.00.
Õpilane, kes arvatakse 10.klassi vastuvõtunimekirja, esitab:

  • kirjaliku avalduse (taotluse) direktori nimele
  • põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega;
  • tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
  • ühe digifoto õpilaspiletile formaadis 3x4cm, aadressile meedia@yle.edu.ee, juurde lisada õpilase nimi ja isikukood.

Lisainfo telefonil 7502 620