1.-12. klasside lastevanemate üldkoosolek

Ülenurme Gümnaasiumi 1.-12. klasside lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 10. oktoobril 2018. aastal kell 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi aulas, Tartu mnt 5.

PÄEVAKORD:

1. Ülenurme Gümnaasium 2018/2019. õppeaastal – Olev Saluveer
2. Toitlustamine Ülenurme Gümnaasiumis – Ulla Reinsoo, Baltic Restaurants teenindusjuht
3. “Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool” projekti tutvustus – Heli Arney, Raili Avastu
4. Turvaline koolikeskkond – Marion Soostar
5. Tänapäeva noored ja sotsiaalmeedia – Kirsika Jõks, noorsoopolitseinik
6. Hoolekogu aruanne – Varpo Vare, hoolekogu esimees
7. Klasside koosolekud – klassijuhatajad