Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtmise kord 2017 avaneb siit.

Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassi registreerimine ja dokumentide vastuvõtt 2018 /2019. õppeaastaks toimub
12. märtsist – 23. märtsini 2018 kell 8.00 – 15.00 ning 13. märtsil 2018.a kell 8.00 – 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5.

Kaasa palume võtta:
– avaldus
– lapse sünnitunnistus
– üks dokumendifoto
– tervisekaart (võib tuua hiljem)
– koolivalmiduse kaart (võib tuua hiljem)
Avalduse saab täita ka kohapeal.

Tutvumine muusikaklassi soovijatega toimub teisipäeval, 13.03.2018 kell 17.00 – 18.00 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside korpuses Tartu mnt 5. (Sissepääs Silmapiiri tn).
Lahtiste uste päev toimub laupäeval, 07. aprillil algusega kell 10.00 Ülenurme Gümnaasiumis Tartu mnt 5. Oodatud on õpilased koos lapsevanematega.

Päevakorras :
– üldinfo Ülenurme Gümnaasiumist
– 1. klasside õppetöö korraldus 2018/2019 õppeaastal
– õppesuunad alates 1. klassist: muusikakallak, spordi-terviseedenduslik suund, ilma lisaõppeta
– varane keeleõpe
– informaatika Ülenurme Gümnaasiumi õppekavas alates 1. klassist.
– lapse arengu toetamise võimalused Ülenurme Gümnaasiumis
– huviringide esinemised, kontsert

Tulevastele 1.klassi õpilastele
– esimesed koolitunnid
– kontsert

Kaasa võtta värvipliiatsid.

Info telefonil 7415 650, 7415276.

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas on järgmised õppesuunad: