Ülevaatlik kokkuvõte Euroopa päevale pühendatud nädalast Ülenurme Gümnaasiumis

9.mail tähistatakse Euroopa päeva. Ülenurme Gümnaasiumis oli Euroopa päevale pühendatud terve nädal, et erinevad tegevused kõik ära mahuks. Ametlikult toimusid Euroopa päevale pühendatud sündmused koolis 6.-10.mail 2019, kuid kuna samal ajal toimusid ka 12. kl õpilastele inglise keele riigieksamid ning soov oli pakkuda Euroopa Liidu teemaga seonduvaid sündmusi kogu kooliperele, siis korraldati etteruttavalt aprillikuus abiturientidele Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida käisid läbi viimas inimesed MTÜ Targa Töö Ühingust.

Eelpool mainitut nädalat alustati näitustega. Gümnaasiumi maja poolele pandi üles 10.klassi õpilaste ülevaatlik näitus Euroopa Liidu riikide põhiinfo kohta. Ka algklasside majas sai informatiivne lippudega pildisein õpilasesinduse poolt üles. Lisaks sai söökla lähedusse tekitatud eraldi pildisein, kus sai Euroopa päeval sotsiaalmeediasse teemakohaseid pilte teha. Õpilasesindus oli kooli kutsunud ka külalisesineja Tartu Ülikooli õppejõu Eiki Bergi, kes juhatas nädala sisse ja rääkis 9.-11. klassidele Euroopa Liidust.

Järgmisel päeval hindas žürii (ÕE juhtkond) algklasside majas klassiuksi. Tegu oli klassiuste kaunistamise võistlusega, kus eelnevalt oli igale klassile loositud üks Euroopa Liidu riik, mille järgi tuli klassiuksi informatiivselt kaunistada. See andis klassiõpetajatel võimalus rääkida õpilastele mis on Euroopa Liit ja mida tähendab Euroopa päev ning koolimaja peal ringi liikudes said õpilased lisaks infot teiste liikmesriikide kohta. Eraldi viidi läbi õpilaselt õpilasele infominutid, kus gümnasistidest Kelli Möksi, Laura Sinkartšuk ja Erik Jõks käisid viiendatele klassidele rääkimas Euroopa Liidust ja Euroopa päevast. Oli ka õpetajaid, kes palusid midagi sarnas ka 4. Klassidele läbi viia.

Nädala keskel leidis aset 9. klassi õpilastel koostatud “EL-keeled” kahootivõistlus, millest said osa võtta 7.-9. klasside 3-liikmelised võistkonnad. Tegu oli ühega kolmest kahootist (“EL keeled”, “EL sümbolid”, “EL ajalugu ja institutsioonid”), mis osales kahootivõistlusel, mida korraldas Euroopa Parlamendi Büroo Eestis, ning mis pälvis kutse suurele kahootivõistlusele 13.mail Euroopa Liidu Maja infokeskusesse. Sama päeva teises osas toimus Euroopa Noorte Parlamendi infotund 9. kl õpilasele, mida viis läbi 11. klassi õpilane Saskia Mürk, kes on ise osalenud 18. riiklikul Eesti Euroopa Noorte Parlamendi sessioonil ja 3. rahvusvahelisel Belgia ENP foorumil.

Ametlikul Euroopa päeval toimus kõigile huvilistele nii algklasside majas kui ka gümnaasiumi õppehoones klassikaline viktoriin Euroopa Liidu riikide nimede, pealinnade ja lippude peale, mille pani kokku ja viis läbi ÕE aktivist – Kasper Suur. Tulemused olid põnevad: algklasside majas saavutas 1. koha 4. klassi õpilane Jakob Truus, aga esikaheksasse mahtus ka 1.klassi õpilane Lukas Deco Taru, kes on alles õppinud kirjutama.  Üllatusi esines ka s 6.-11.klasside viktoriinis – 1. koha saavutas 10. klassi õpilane Annika Linnaste, kohe tema järel astus pjedestaalile 7. klassi õpilane Kermo Aru.

Arginädala lõpus tehti kokkuvõtteid ja jagati autasusid tublimatele klassidele kahootivõistlusel kui ka individuaalselt viktoriinis. Algklasside õpilased said oma preemiad kätte päev varem. Tänati ka kõiki abilisi, kes panustasid oma aega nädala sündmuste elluviimiseks.

Lisaks on õpilasesindusel on hea meel teada anda, et pärast ametlikku Euroopa päevale pühendatud nädalat on oodata maikuu teises pooles külla ka härra Andrus Ansipit, kes räägib põhikooli lõpuklassidele ning 10. ja 11.klassile oma kogemustest poliitikas.

Saskia Mürk
ÜG õpilasesinduse president