Ülenurme Gümnaasiumi loovtööd, uurimustööd ja praktilised tööd

Eesti üldhariduskoolides on ette nähtud loovtööde ja uurimustööde või praktiliste tööde läbiviimised.
– põhikooli lõpetamise tingimuseks on kolmandas kooliastmes sooritatud läbivatest teemadestlähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö.
– gümnaasiumiastmes:
  • Uurimistöö – eelkõige protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemisüstematiseeritud viisil. Tööd koostades õpib õpilane kasutama töö koostamise teaduslikkenõudeid.
  • Praktiline töö – nii protsess kui ka oskuste ja vilumuste praktilise rakendamise tulem. Valitud praktiline töö (ese, õppevahend, projekt, üritus, omalooming jms) peab olema jõukohane ja ajaliselt teostatav. Õpilane kirjeldab, teostab ja põhjendab töö teostamisel kasutatavaid võtteid, oskusi, materjale ja töövahendeid, pidades kinni tööohutusnõuetest. Praktilise töö ja protsessi kirjeldus peavad näitama, kuidas eesmärk realiseerus.

Need tegevused on andnud võimaluse õpilastel tegeleda teemadega, mis neile vajalikud või rohkesti huvi pakuvad. Tihti peale on saanud valmis produkti kuskil kasutada või tõestatud hüpoteesi mõnes teises töös rakendada ning erinevatele üritustele, mis on korraldatud, jätkub alati huvilisi. Kõik teemad ei püsigi koolimaja raamides, vaid abistavad ja pakuvad rõõmu ka väljast pool kooliperele. Olgu selleks kelk, maal, mulaaž, uunikum, luulekogud, retseptiraamatud, õppefilmid, aeroobikamissi valimised või lanparty korraldus – kõik on omanäolised!

Käesoleva aasta kevadel kaitses 9.klassi õpilane oma haiglas veedetud ajal kokku pandud raamatut söömishäirete teemal komisjoni ja kaasõpilaste ees. Nüüdseks saab seda raamatut osta juba Tallinna Rahva Raamatu poodides ning eeloleval laupäeval on raamatu esitlus ka Tartu esinduses.

Hetkel 11. klassi kahe õpilaste eesmärk on koguda raha TÜ Kliinikumile vajaliku aparaadi muretsemiseks ning selle jaoks on praktilise töö raames korraldatud kampaania.

Näiteid on palju ja protsess ning selle vormistus on nii mõnelegi korralik proovikivi, kuid see ei muuda tõsiasja, et tegu on väga olulise tegevusega nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.