Ülenurme Gümnaasiumi eelkool

Ülenurme Gümnaasiumis alustab teisipäeval, 01.10.2019 tööd koolivalmidust toetav EELKOOL 6-7 aastastele lastele, kes 2020 a. 1. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks.

See on mõeldud eelkõige Kambja valla lastele, kes 2020. aasta septembris soovivad õppima asuda Ülenurme Gümnaasiumi 1. klassis.

Tunnid toimuvad teisipäeval kell 16.00 – 17.30.

Esimesel koolipäeval palume kaasa võtta värvipliiatsid ja harilik pliiats.

Dokumentide vastuvõtt  16.09 – 23.09.2019 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside maja korpuses

  • avaldus
  • lapse sünnitunnistus

Eelkooli eesmärkideks on:
–  aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks
–  anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes
–  tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed

 Info telefonil 7415650, 7415276

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks kogu õppeaasta eest 70 EUR (30 eurot esimesel poolaastal, 40 eurot  teisel poolaastal). Palume raha üle kanda hiljemalt 10.10.2019 Kambja Vallavalitsuse kontole : SEB Pank 791010102034606009, Swedbank 592200221068464111

Selgituseks palume märkida “Eelkool” ja lapse nimi.

Alus: Ülenurme Vallavalitsuse korraldus 31.mai 2016 nr 225.