Terviseameti teadaanne reisilt saabunutele seoses koroonaviirusega

Teadaanne!

Tulenevalt koroonaviirusesse COVID-19 nakatumistega, soovitab terviseamet HiinasPõhja-Itaalia (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), JaapaniSingapuriLõuna-Korea ja Iraani regiooni külastanud inimestel oma tervist 14 päeva jooksul jälgida.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Tervisemaeti SOOVITUSED

Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
Eesti Perearsti Seltsi NÕUANDED