Rahuloluküsitlus 1.-9. klasside lastevanematele

Ülenurme Gümnaasium on valitud osalema Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas uuringus,
kus tuleb vastata rahuloluküsimustikule.
Sihtgrupiks on  4, 8. ja 11.klassid, kõik 1. – 12.klasside õpetajad ja 1.- 9. klasside lastevanemad.

Lugupeetud lapsevanem

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu-uuringus, mille viib läbi SA Innove.
Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.
Küsitlusele saab vastata 20. veebruar – 30. märts 2018.a kolmes erinevas keeles, mille leiad järgnevalt lehelt: https://www.innove.ee/uldhariduskoolide-rahulolukusitlus/

Vastata soovitame selles keeles, mida paremini valdate. Küsitlusele vastamine võtab aega ca 20-30 minutit. Täpsemad juhised küsimustiku täitmiseks leiate antud kirja järgmiselt lehelt.
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta. Edaspidi on kavas hakata lapsevanemate küsitlusi läbi viima üle kolme aasta.
Rohkem infot kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta saab lehelt www.hm.ee/rahulolu.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil rahulolu@innove.ee või helistada numbril 735 0688.

Soovime head uuringus osalemist.
Lugupidamisega

Birgit Lao
Juhatuse liige
SA Innove