Ülenurme Gümnaasiumi õpilased e-õppel 13.03 – 17.03.2020 k.a

Ennetavate meetmete rakendamine Ülenurme Gümnaasiumis.

Koolimajas õppetööd ei toimu. Õpilased üle viidud 13.03 – 17.03.2020 k.a e-õppele.
Õppeülesanded Stuudiumis.