Õpetajate õppereis Brüsselisse

Kevadel levis ajaloo-ja ühiskonnaõpetajatele väike üleskutse, et septembris on võimalik kandideerida koos koolijuhtide grupiga Euroopa Parlamendi külastamisele. Seda ka Ülenurme tegi kaasates õpetajaid ja koolijuhte teistestki Tartumaa koolidest. Vastus oli positiivne ning õppekäik leidis aset 24.-26.09.2019

Esimesel päeval kasutati võimalust ning külastati Laekenis 3000 õpilasega ühte neljast Euroopa Koolist.

Teisel päeval külastasid Ülenurme Gümnaasiumi õpetajad Brüsselis koos Tartumaa koolijuhtide ja ühiskonna- ning ajalooõpetajatega Euroopa Parlamenti. Tutvustuse viis läbi Jana Jalvi-Robertson külastuste ja seminaride üksusest ja toimus kohtumine uue valitud parlamendisaadiku Andrus Ansipiga.

Järgmisena liiguti Euroopa Komisjoni, kus Euroopa Komisjoni rolli Euroopa Liidu poliitiliste otsuste täideviijana tutvustas üksuse juht Kertu Kaera, hariduspoliitikast ja liikmesriikide parimatest praktikatest andis ülevaate ja toimus arutelu koos üksuse juhi Denis Crowleyga.

Ülevaatlik video külastusest asub siin: