Õpetaja – tule meile!

Ülenurme Gümnaasium kuulutab välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks:

inimeseõpetuse õpetaja (asenduskoht, 10 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

* inglise keele õpetaja (asenduskoht, 12 ainetundi nädalas alates 13.11.2023)

klassiõpetaja (1,0 asenduskoht alates 08.01.2024)

* poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikoht)

psühholoog (1,0 ametikoht)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 29.10.2023. a kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonil 7502 622.